Registar ugovora za 2022 godinu-ažurirano 01.02.2024.

 • .xlsx document (52,75 Kb)

  Registar ugovora 2021.godina - ažurirano 31.03.2023.

 • .pdf document (187,54 Kb)

  Registar ugovora 2021. godina - ažurirano 31.10.2022.

 • .xls document (112,50 Kb)

  Registar ugovora o javnoj nabavi 2014 . - 2017. godine

 • .xls document (47,00 Kb)

  Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017. godinu

 • .pdf document (396,34 Kb)

  Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu

 • .pdf document (477,50 Kb)

  Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu

 • .xlsx document (55,97 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2022 g.- AŽURIRANO 01.02.2024.

 • .xlsx document (56,03 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2022 g.- AŽURIRANO 01.08.2023.

 • .xlsx document (56,06 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2022 g.- AŽURIRANO 02.01.2024.

 • .xlsx document (56,13 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2022 g.- AŽURIRANO 03.07.2023.

 • .xlsx document (56,21 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2022 g.- AŽURIRANO 29.09.2023.

 • .xlsx document (56,11 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2022 g.- AŽURIRANO 30.10.2023.

 • .xlsx document (56,06 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2022 g.- AŽURIRANO 30.11.2023.

 • .xlsx document (56,05 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2022 g.- AŽURIRANO 31.08.2023.