Interreg CE projekt CWC

Interreg CE projekt CWC

U sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetne osi 3. Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi, odobreno je sufinanciranje projekta CWC (engl. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach), vrijednog 2.418.392,29 € od čega se 85% financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Trajanje projekta predviđeno je u razdoblju od 3 godine, od 01.04.2019. - 31.03.2022.g., tijekom kojeg će suradnju ostvariti sljedećih 11 projektnih partnera iz šest država Europske unije (Mađarske, Italija, Slovenija, Njemačke, Poljske i Hrvatske):

 1. Grad Budimpešta, District 14 Zugló Municipality, Mađarska - vodeći partner;
 2. Kanalizacija Budimpešta d.o.o., Mađarska;
 3. Grad Torino, Italija;
 4. Poliedra - Servisni i konzultantski centar na Politecnico di Milano o ekološkom i prostornom planiranju, Milano, Italija;
 5. Mariborski vodovod d.d., Slovenija;
 6. E-Institute, Ptuj, Slovenija;
 7. Grad Bydgoszcz, Poljska;
 8. Institut za održivi razvoj, Varšava, Poljska;
 9. Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije, Split,
 10. Hrvatska;
 11. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hrvatska;

Udruga za sakupljanje kišnice i upravljano korištenje vode, Darmstadt, Njemačka.
 Hidrološki rizici izazvani klimatskim promjenama čine gradove srednje Europe sve ranjivijima na urbane poplave uz istodobne probleme s nedostatkom vode što zajedno s porastom potrošnje pitke vode, a time i povećanom količinom otpadnih voda koje treba obraditi, ugrožava sigurnost budućih zaliha vode. Novi izazovi u navedenom polju potiču na usvajanje novih mjera za uštedu vode i njenu ponovnu uporabu izvan postojećih praksi, kako u javnom sektoru, tako i od strane pojedinaca. Reforma zastarjelih gradskih vodnih infrastrukturnih sustava primjenom novog pristupa cirkularnog sustava nudi mnoge ekonomske i ekološke prednosti.

 

Prepoznajući ovaj potencijal u samom nastajanju, općine i javna poduzeća za otpadnu vodu iz 5 funkcionalnih urbanih područja i tematske-stručne organizacije odlučile su pokrenuti projekt CityWaterCircles (CWC). Partneri projekta CWC iz šest zemalja nastojat će omogućiti gradovima središnje Europe da se koncept kružne upotrebe vode zaista i dogodi u budućnosti. Ciljevi se postižu promicanjem kulture štednje vode, uključujući korištenje nekonvencionalnih vodnih resursa i preuzimanjem inicijative u prikupljanju i korištenju urbane kišnice, kao i mjerama sanacije i reupotrebe tzv. sive vode na razini gradova.
 

Partneri ovim projektom udružuju snage kako bi stvorili bazu znanja za urbano kružno upravljanje vodama, koja bi bila dostupna u obliku digitalnog resursa za učenje za sve koji su voljni učiti o toj temi i zajedno s lokalnim dionicima razvijati skup inovativnih metoda i alata (najmodernija tehnološka rješenja i rješenja temeljena na prirodnim principima, alati za pametno upravljanje, istraživanje novih shema suradnje i financiranja) koje se mogu koristiti u središnjoj Europi, a koje će se također prikazati u 5 pilot aktivnosti (npr. kombinirano korištenje kišnice i otpadnih voda, hvatanje kišnice krovnim i kišnim vrtovima, ICT alati koji stimuliraju ponašanje promjena među građanima etc.). Partneri će prilagođavati ta rješenja lokalnim potrebama, razvijati srednjoročne strategije i akcijske planove i elaborirati preporuke za donositelje političkih odluka s ciljem da se o tom pitanju raspravlja s nacionalnim donositeljima odluka.
 

Službena internet stranica projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html 

l
r
21. listopada. 2021.

Održan okrugli stol - Upravljanje vodama u RH - Projekt City Water Circles - CWC


VIK-Split i RERA S.D. su dana 7.10.2021. u Splitu upriličili okrugli stol na temu unaprjeđenja politika u području...

}
22. ožujka. 2021.

SVJETSKI DAN VODE 22. ožujka 2021: RADIONICA JAVNOG SAVJETOVANJA ODRŽANA U SPLITU


Partneri CWC projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i Javna ustanova RERA S.D. zajednički su proslavili Svjetski dan...

}
23. veljače. 2021.

Posjet pilot lokaciji FUA Split


Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split (VIK) organizirao je posjet pilot lokaciji Funkcionalnog urbanog područja (FUA) Split na...

}
25. siječnja. 2021.

SVE ŠTO STE ŽELJELI ZNATI O KRUŽENJU VODE U GRADU


Kružno upravljanje vodama ključno je za ublažavanje prijetnji i štete od klimatskih promjena u gradovima i nudi ekološke,...

}
1. prosinca. 2020.

Digital Learning Resources in 6 languages, significant steps ahead to FUA-level circular urban water management strategies, fruitful cooperations with other projects in water business, print is still


96 p{ margin:10px...

}