Raspodjela potrošnje u stambenoj zgradi

Raspodjela potrošnje u stambenoj zgradi

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o proceduri i dokumentaciji koja je potrebna za odvajanje priključaka u stambenoj zgradi i ispostavljanje pojedninačnih računa.

Dokumenti koji su potrebni za ispostavu pojedinačnih računa

 

 1. Odluka suvlasnika o prelasku na ispostavu pojedinačnih računa (formular Ovlaštenje predstavniku stanara i suglasnost za ispostavljanje pojedinačnih računa) + minimalno 51% potpisa suvlasničkih udjela; navesti sve stambene jedinice na Ovlaštenju,
 2. Međuvlasnički ugovor – Aneks + odluka s minimalno 51 % potpisa suvl.udjela (vrijedi za ugradnju, očitavanje te dostavljanje potrošnje prema očitanju digitalnih mjerila),
 3. Potvrda o predstavniku (iz upraviteljske kuće),
 4. Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim udjelima (iz upraviteljske kuće),
 5. Vlasnički listovi (ili bilo koji drugi dokaz vlasništva) - za sve stanove,
 6. Broj važeće osobne iskaznice od suvlasnika koji su dali suglasnost za ispostavu pojedinačnih računa (minimalno 51 % suvl.udjela)


NAPOMENA:

Za potrebe sklapanja Ugovora o opskrbi pitkom vodom i odvodnji potrebno je prethodno dostaviti osobne podatke od SVIH suvlasnika predmetne stambene zgrade (OIB), kako bismo mogli utrošak vode obračunavati svakom suvlasniku pojedinačno.

Za stambeno-poslovne cjeline za koje nije proveden postupak etažiranja u cijelosti, Isporučitelj usluge nije u mogućnosti sklopiti Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji.

Prikupljeni osobni podaci i dokumenti su neophodni za stupanje potrošača i trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split u ugovorni odnos te za ostvarivanje svih prava i obaveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa.

Ukoliko potrošač dostavi kopiju osobne iskaznice tada se smatra da je Društvu dao privolu za prikupljanje osobnih podataka sadržanih u osobnoj iskaznici.

Broj važeće osobne iskaznice služi isključivo u svrhu provjere identiteta potrošača i ne smije se koristiti u drugu svrhu.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail info@vik-split.hr ili na brojeve telefona: 021/546-121, 021/546-148, 021/546-157, 021/546-182, 021/546-186.

 

 • .pdf document (62,75 Kb)

  Dokumenti koji su potrebni za ispostavu pojedinačnih računa

 • .pdf document (72,53 Kb)

  Izmjena obračuna - broj članova u internin brojilima

 • .pdf document (72,35 Kb)

  Izmjena obračuna - broj članova u kombiniranom obračunu

 • .pdf document (75,06 Kb)

  Ovlaštenje predstavniku stanara i suglasnost za ispostavu pojedinačnih računa

 • .pdf document (75,11 Kb)

  Ovlaštenje predstavniku stanara i suglasnost za objedinjavanje priključka

 • .pdf document (82,50 Kb)

  Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji - broj članova

 • .pdf document (82,78 Kb)

  Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji - interni vodomjeri

 • .pdf document (82,87 Kb)

  Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji - kombinirani obračun