Obavijesti
l
r
18. svibanj 2024.
OBAVIJEST POTROŠAČIMA NA PODRUČJU KAŠTEL LUKŠIĆA ZA 18. i 19.05.2024.

Obavještavaju se potrošači da zbog nesukladnih uzoraka prema kemijskim i mikrobiološkim parametrima u ulici Majurina voda nije …

18. svibanj 2024.
OBAVIJEST POTROŠAČIMA NA PODRUČJU KAŠTEL LUKŠIĆA ZA 18.05.2024., nadopuna

Obavještavaju se potrošači da zbog nesukladnih uzoraka prema kemijskim i mikrobiološkim parametrima u ulici Majurina voda nije …

18. svibanj 2024.
OBAVIJEST POTROŠAČIMA NA PODRUČJU KAŠTEL LUKŠIĆA ZA 18.05.2024.

Obavještavaju se potrošači da zbog nesukladnih uzoraka prema kemijskim i mikrobiološkim parametrima u ulici Majurina voda nije …

Vodoopskrba

Pružamo usluge na području 4 grada i 10 općina

Odvodnja

Usluge ViK-a godišnje koristi i do 600 000 potrošača

Priključak

Podnesite zahtjev za vodovodni priključak

Moj VIK Split

Moj VIK Split

Korisnički portal za kućanstva i pravne osobe!

Preuzmite web i mobilnu aplikaciju  - Moj ViK Split,  imajte uvid u svoju potrošnju i račune plaćajte bez naknade!

googlestore