Hercegovačka 8, Split

Vodoopskrba

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, obuhvaća područja gradova Split, Solin, Kaštela i Trogir, te općine Podstrana, Marina, Okrug, Seget, Klis, Muć, Dugopolje, Lećevica i Šolta.

Gradovi i općine predmetnog područja vodom se opskrbljuju iz više zasebnih sustava, pa tako možemo izdvojiti slijedeće:

  • Vodoopskrbni sustav Split/Solin/Kaštela/Trogir, sa zahvatom na izvoru rijeke Jadro kojim su obuhvaćeni gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir, te općine Podstrana, Okrug, Seget, i dio općine Klis;
  • Regionalni vodovod Zagrad, sa zahvatom unutar HE Zakučac na rijeci Cetini, a koji između ostalih područja obuhvaća i općinu Šoltu, kao i dio općine Split;
  • Vodoopskrbni sustav općine Marine, sa zahvatom Rimski bunar i Dolac;
  • Regionalni vodovod Zagore, dio većeg Vodoopskrbnog sustava Ruda, sa zahvatom unutar HE Orlovac na rijeci Rudi, a obuhvaća općine Dugopolje, Muć i Lećevica, te dio općine Klis.