Tijela društva

Skupština

          Predsjednik Skupštine: Ivica Puljak

          e-mail: ivica.puljak@split.hr

Nadzorni odbor

          Predsjednik Nadzornog odbora: Nikša Paviškov

          e-mail: Niksa.Paviskov@vik-split.hr

Uprava Društva

          Direktor Društva: Tomislav Šuta

          e-mail: Tomislav.Suta@vik-split.hr