Osnovne informacije

Tvrtka: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Adresa: Hercegovačka 8, Split

Tel: 021 546 100

Trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću upisano u registar
Trgovačkog Suda u Splitu pod br. Tt-06/989-2

Temeljni kapital: 230.010.000,00 uplaćen u cijelosti

MBS: 060160338

OIB: 56826138353

Član Uprave / Direktor: Miroslav Delić, dipl.iur. 

Bankovni računi otvoreni kod OTP banke d.d.:
IBAN HR29 2407 0001 1001 6072 7 - za redovno poslovanje
IBAN HR30 2407 0001 3003 2205 2 - poseban račun naknade za razvoj za realizaciju EKO projekta

Bankovni račun otvoren kod NOVA HRVATSKA BANKA d.d., Zagreb:
IBAN HR25 2503 0071 1480 0038 6 - za uplate po računima za ostale usluge
(postavljanje vodomjera, priključci za vodoopskrbu i odvodnju, izvedbe linija i dr.)

Bankovni računi otvoreni kod HPB d.d., Zagreb;
IBAN HR83 2390 0011 1003 3727 7 - za uplate temeljem ugovora o sufinanciranju