Hercegovačka 8, Split

Izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozi

Nakon završenog savjetovanja naručitelj objavljuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedloge koje možete preuzeti ovdje:

 NaslovVeličina 
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SOLIN-ZAGORA, ev. br. nabave. 2023-IUR/05173,53 KBPreuzimanje
Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave: 2023-U/10171,04 KBPreuzimanje
Nabava 6 ćelija elektrolize klorinatora, ev. br. nabave: 2023-R/09101,35 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNOG CJEVOVODA UZ CESTU DC 219 NA ULAZU U GORNJI MUĆ (SUTINA - ŠOLIĆI), ev.br. nabave: 2023-IUR/24173,06 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PUT KAVE, KAŠTEL SUĆURAC, (2. DIONICA), ev.br. nabave: 2023-IUR/23173,03 KBPreuzimanje
SANACIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 450 mm I DN 500 mm LINIJSKOM METODOM BEZ OTKOPAVANJA, ev.br. nabave: 2022-IR/01172,03 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE KAŠTELA-TROGIR, ev.br. nabave: 2022-IUR/12173,62 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I. FAZE 1. ETAPE VODOOPSKRBNOG PODSUSTAVA ZA GORNJU PODSTRANU U ULICI DON PETRA CARA, ev.br. nabave: 2022-IUR/18173,11 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE PODRUČJA IZMEĐU ULICE PUTA ORIŠCA I CESTE D8 KOD LIDLA U SPLITU, ev. br. nabave: 2022-IUR/011173,47 KBPreuzimanje
RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆANJA PODMORSKOG ISPUSTA BAČVICE-KATALINIĆA BRIG, ev.br. nabave: 2022-IR/02171,97 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom, ev. br. nabave: 2022-R/07204,25 KBPreuzimanje
Vodomjeri i rezervni dijelovi vodomjera, ev. br. nabave: 2022-R/06203,70 KBPreuzimanje
Rekonstrukcija plinodojave Stupe, ev. br. nabave: 2022-IR/03169,45 KBPreuzimanje
Zamjena dotrajalog transportera br. 2 finih rešetki – Cupov Stupe, ev. br. nabave: 2022-R/03, ponovljeno205,54 KBPreuzimanje
RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆANJA PODMORSKOG ISPUSTA BAČVICE-KATALINIĆA BRIG, ev.br. nabave: 2022-IR/02171,94 KBPreuzimanje
''Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala'', ev. br. nabave: 2022-R/05203,71 KBPreuzimanje
GEODETSKO SNIMANJE I DRUGE GEODETSKE USLUGE ZA POTREBE VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH MREŽA, ev.br. nabave: 2022-U/23172,03 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SPLIT-PODSTRANA, ev.br. nabave: 2022-IUR/03173,15 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE U POŽEŠKOJ ULICI U KAŠTEL STAROM, ev.br. nabave: 2022-IUR/09172,95 KBPreuzimanje
''Zamjena dotrajalog transportera br. 2 finih rešetki – Cupov Stupe'', ev. br. nabave: 2022-R/03206,32 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE NASELJA KORUŠCE-UBLE-RADOŠIĆ , ev. br. nabave: 2022-IUR/22173,17 KBPreuzimanje
Elektromaterijal, ev. br. nabave: 2022-R/09203,17 KBPreuzimanje
Pružanje usluge tjelesne zaštite, ev. br. nabave:2022-U/19204,11 KBPreuzimanje
Izmjena biomase biofiltera, ev. broj nabave 2022-R/02271,16 KBPreuzimanje
Gorivo za vozila, strojeve, ev. br. nabave: 2022-R/1199,88 KBPreuzimanje
''Usluga prikupljanja i odvoza otpada zemlje od iskopa'', ev.br. nabave: 2022-U/08203,92 KBPreuzimanje
Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje vodoopskrbnog podsustava područja Vučevica sjeverno od A1 (vodosp. sa cjevov., ev. br. nabave: 2022-IURU/04)205,33 KBPreuzimanje
Produkcija dokumenata, ev.br. nabave: 2022-U/22421,07 KBPreuzimanje
Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave: 2022-U/07204,79 KBPreuzimanje
Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave. 2022-U/15204,11 KBPreuzimanje
Teretno vozilo (2 komada), ev. br. nabave: 2022-R/01119,56 KBPreuzimanje
Poštanske usluge, ev. br. nabave: 2022-U/21219,88 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog podsustava područja Vučevica sjeverno od A1 (vodosprema sa cjevovodima), ev. br. nabave: 2021-IUR/10205,21 KBPreuzimanje
Teretni automobil - elektro, ev. br. nabave: 2021-R/17119,56 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE KAŠTELA-TROGIR, ev. br. nabave: 2021-IUR/17237,27 KBPreuzimanje
Čišćenje prostorija, ev. br. nabave 2021-U/1779,16 KBPreuzimanje
Nabava opreme za podizanje kibernetičke razine zaštite, ev. br. nabave: 2021-EUR/01203,26 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u Ulici kralja Zvonimira, Podstrana, evidencijskog broja nabave : 2021-IUR/09205,05 KBPreuzimanje
Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje fekalnih voda naselja Maslenica, ev. br.nabave: 2021-IURU/05205,05 KBPreuzimanje
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, ev. br. nabave: 2021-U/0279,04 KBPreuzimanje
Dopunsko zdravstveno osiguranje, ev. br. naabve: 2021-U/06204,22 KBPreuzimanje
Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta za oceanografiju (Marjan), ev. br. nabave: 2021-IURU/08204,41 KBPreuzimanje
Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev.br. nabave: 2021-U/10254,99 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SPLIT-PODSTRANA, ev. br. nabave: 2021-IUR/15430,63 KBPreuzimanje
IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE PODSUSTAVA ODVODNJE GRADA SOLINA – SLIV CS „SOLIN“, ev.br. nabave:2021-IURU/02274,89 KBPreuzimanje
Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave: 2021-U/01258,03 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom ,ev. br. nabave: 2021-R/08204,39 KBPreuzimanje
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin-Zagora, ev. br. nabave: 2021-IUR/16245,16 KBPreuzimanje
Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta za oceanografiju (Marjan), ev. br. nabave: 2021-IURU/08245,16 KBPreuzimanje
Teretno vozilo, ev. br. nabave: 2021-R/0199,42 KBPreuzimanje
Nabava univerzalnih i sanacijskih (reparaturnih) spojnica, ev. br. nabave: 2021-R/07204,13 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom ,ev. br. nabave: 2021-R/08204,40 KBPreuzimanje
Pružanje usluge tjelesne zaštite, ev. br. nabave:2021-U/16204,19 KBPreuzimanje
Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta (Marjan), ev. br. nabave: 2021-IURU/08204,58 KBPreuzimanje
Vodomjeri irezervni dijelovi vodomjera, ev. br. nabave: 2021-R/06203,75 KBPreuzimanje
Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kanaliz.kolektora Aglomeracije Split-Solin i Kaštela Trogir, ev. br.: 2021-U/09206,41 KBPreuzimanje
Dizel agregat za C.S. Štafilić, ev. br. nabave: 2021-R/09119,56 KBPreuzimanje
Nabava i ugradnja novog rotomata (kompaktne stanice) za prihvat sadržaja septičkih jama, ev.br. nabave: 2021-R/03231,61 KBPreuzimanje
Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave: 2021-U/06204,22 KBPreuzimanje
Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave: 2021-U/13204,41 KBPreuzimanje
Elektromaterijal, ev.br. nabave: 2021-R/1199,48 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom, ev. br. nabave: 2021-R/08208,15 KBPreuzimanje
Sitematski zdravstveni pregled radnika, ev. br. nabave: 2021-U/12202,96 KBPreuzimanje
Osobni automobili (7 kom), (ponovljen postupak), ev. br. nabave: 2020-R/17100,36 KBPreuzimanje
Usluge CCTV inspekcije kanalizacijskih cjevovoda, ev. br. nabave: 2020-U/19204,35 KBPreuzimanje
''Kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), ev. br. nabave: 2020-U/26206,83 KBPreuzimanje
Gorivo za vozila, strojeve, ev. br. nabave: 2020-R/1999,88 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže Rooseveltove ulice, ev. br. nabave: 2020-IUR/03237,51 KBPreuzimanje
Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave: 2020-U/06119,56 KBPreuzimanje
Osiguranje sredstava i imovine, ev.br. nabave: 2020-U/09119,56 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split-Podstrana, ev. br. nabave: 2020-IUR/09119,56 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Kaštela-Trogir, ev. br. nabave. 2020-IUR/11119,56 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na rekon. sustava odvodnje CS Strobreč (rekon. kišnog i incidentnog preljeva te strojarske opreme), ev. br. nabave: 2020-IUR/04119,56 KBPreuzimanje
Čišćenje prostorija, ev. br. nabave: 2020-U/10119,56 KBPreuzimanje
Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala, ev. br. nabave: 2020-R/18119,56 KBPreuzimanje
Osobni automobili (7 kom), ev. br. nabave: 2020-R/17119,56 KBPreuzimanje
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, ev. br. nabave: 2020-U/02119,56 KBPreuzimanje
Dopunsko zdravstveno osiguranje, ev. br. nabave: 2020-U/18119,56 KBPreuzimanje
Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave: 2020-U/01119,56 KBPreuzimanje
Dubinska pumpa za izvorište Rimski bunar, ev. br. nabave: 2020-R/11119,56 KBPreuzimanje
Prijevoz i isporuka vode na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave: 2020-U/14119,56 KBPreuzimanje
Pružanje savjet. usluga pri formalizaciji procesa kontinuiteta poslovanja i procesa upravljanja rizicima..., ev. br. nabave: 2020-EUU/03119,56 KBPreuzimanje
Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev. br. nabave: 2020-U/03119,56 KBPreuzimanje
Nabava 60t tabletirane soli za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave: 2020-R/10119,56 KBPreuzimanje
Usluga pružanja tehničke pomoći – razvoja i implementacije tematskih aktivnosti – Radni paketi C, T1, T2 i T3 – za provedbu projekta CWC119,56 KBPreuzimanje
Usluga pružanja tehničke pomoći – razvoja i implementacije tematskih aktivnosti – Radni paketi M, T1, T2, T4 i C – za provedbu projekta boDEREC-CE119,56 KBPreuzimanje
Produkcija dokumenata, ev. br. nabave: 2020-U/16119,56 KBPreuzimanje
Poštanske usluge, ev. br. nabave: 2020-U/15119,56 KBPreuzimanje
Pružanje usluge tjelesne zaštite, ev. br. nabave: 2020-U/08119,56 KBPreuzimanje
Osobni automobili (7 kom), ev. br. nabave: 2020-R/08119,56 KBPreuzimanje
Nabava potrošnog materijala i usluga održavanja postrojenja za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave: 2019-R/11119,56 KBPreuzimanje
Nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera, ev. br. nabave: 2019-R/18119,56 KBPreuzimanje
Praćenje utjecaja podmorskog ispusta Čiovo na okoliš, ev. br. nabave: 2019-U/21119,56 KBPreuzimanje
AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR, USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM UGOVORA IZ PAKETA A, EV.broj nabave: 2019-AURU/01289,96 KBPreuzimanje
Nabava usluge tehničke pomoći za provedbu projekta AdSWiM, ev. br. nabave: 2019-EUU/03119,56 KBPreuzimanje
Osiguranje sredstava i imovine, ev. br. nabave: 2019-U/10119,56 KBPreuzimanje
Mini bager, ev. br. nabave: 2019-R/17119,56 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split-Podstrana, ev. br. nabave: 2019-IUR/09.119,56 KBPreuzimanje
Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, evidencijskog broja nabave: 2019-U/12119,56 KBPreuzimanje
Čišćenje prostorija, 2019-U/11119,56 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin-Zagora, ev. br. nabave. 2019-IUR/10119,56 KBPreuzimanje
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, 2019-U/02119,56 KBPreuzimanje
Elektromaterijal, ev. br. nabave: 2019-R/01 119,56 KBPreuzimanje
AGLOMERACIJA KAŠTELA TROGIR, Izgradnja dijela kanalizacijske i vodovodne mreže grada Kaštela 1,82 MBPreuzimanje
Geodetsko snimanje i druge geodetske usluge za potrebe vodovodnih i kanalizacijskih mreža, ev. br. nabave: 2019-U/08119,56 KBPreuzimanje
Analizator ukupnog organskog ugljika i ukupnog dušika u uzorcima pitke i otpadne vode, ev. br. nabave: 2019-R/16119,56 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin-Zagora, ev. br. nabave. 2019-IUR/10119,56 KBPreuzimanje
Dopunsko zdrastveno osiguranje, ev. br. nabave: 2019-U/19119,56 KBPreuzimanje
Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave: 2019-U/01119,56 KBPreuzimanje
Nabava teretnog vozila 12t, kiper, ev. br. nabave: 2019-R/09119,56 KBPreuzimanje
Nabava alata za radionice, ev. br. nabave: 2019-R/08119,56 KBPreuzimanje
Nabava teretnog vozila do 3,5t, dupla kabina ( 2 kom), ev.br. nabave: 2019-R/10119,56 KBPreuzimanje
Gorivo za vozila, strojeve, ev. br. nabave: 2019-R/03119,56 KBPreuzimanje
Zaštitarske usluge, ev. br. nabave: 2019-U/09119,56 KBPreuzimanje
Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kanalizacijskih kolektora Aglomeracije Split-Solin i Kaštela-Trogir119,56 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Resnik, Kaštel Štafilić, ev. br . nabave: 2019-IUR/02119,56 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Sevid Gornji (Podkosa i Sevid), ev. br. nabave: 2019-IUR/04119,56 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava na Gospinom poluotoku (CS+ cjevovodi), ev. br. nabave: 2019-IUR/01119,56 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom, 2019-R/05119,56 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Kaštela-Trogir, ev. br. nabave: 2018-IUR/0958,66 KBPreuzimanje
Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev. br. nabave: 2018-U/04119,56 KBPreuzimanje
Nabava teretnog vozila, 3.5 t, kiper, dupla kabina, ev. br. nabave: 2018-R/20119,56 KBPreuzimanje
PRIJEVOZ I ISPORUKA PITKE VODE NA OTOKE DRVENIK VELIKI I DRVENIK MALI, 2018-U/15243,51 KBPreuzimanje
Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir Područje Kaštela -Trogir , ev. br. nabave. 2018-IURU/0258,66 KBPreuzimanje
Nabava autocisterne za prijevoz pitke vode, ev. br. nabave: 2018-R/2158,66 KBPreuzimanje
Nabava potrošnog materijala i usluge održavanja postrojenja za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave: 2018-R/2258,66 KBPreuzimanje
Osiguranje sredstava i imovine, ev. br. nabave: 2018-U/0958,66 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Split-Podstrana, ev. br. nabave: 2018-IUR/0758,66 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže ulice Put Žnjana, ev. br. nabave: 2018-IUR/0158,66 KBPreuzimanje
Nabava radar uređaja za detekciju trasa i mjesta curenja, ev. br. nabave: 2018-R/0858,66 KBPreuzimanje
Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala, ev. br. nabave: 2018-R/0358,66 KBPreuzimanje
Nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera, evidencijskog broja nabave: 2017-R/05.4,90 MBPreuzimanje
Građevinko zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Kaštela-Trogir evidencijskog broja nabave: 2017-UR/02195,08 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Šantićevoj ulici u Rudinama, K,aštel Novi, evidencijskog broja 2017-IUR-05187,54 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Solin-Zagora, evidencijskog broja: 2017-UR/03161,44 KBPreuzimanje