Ispitivanje radne opreme, radnog okoliša, električne i gromobranske instalacije i mjerenje emisija, ev. br. nabave: 2024-JU/46
26. travnja. 2024.
Kontrola i atestiranje Drager aparata za detekciju plinova i para X-am 5000/2500 (atestiranje 2x godišnje) i izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa (1x godišnje), ev. br. nabave: 2024-JU/47
24. travnja. 2024.
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Šolta, Evidencijski broj nadmetanja: 2024-IUJUR/04
12. travnja. 2024.
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji i održavanju oborinske odvodnje Grada Splita, ev. broj nabave: 2024-JUR/15
20. ožujka. 2024.