Nabava rezervnih ili zamjena dotrajalih crpki crpnih stanica s postoljima i pripadajućim pričvrsnim elementima, ev. br. nabave: 2023-JR/36
26. rujna. 2023.
Kompozitni poklopci kao zamjena za postojeće ljevano željezne poklopce na sustavu javne odvodnje na području VIK-a, ev. br. nabave: 2023-JR/30
7. kolovoza. 2023.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog kolektora na području "Banica" ­ Grljevac , ev. br. nabave: 2023-IUJU/32
7. srpnja. 2023.