Automatski mjerač parametara vode na izvoru Jadra

Automatski mjerač parametara vode na izvoru Jadra

Projekt boDEREC-CE se bavi istraživanjem kvalitete vode slivnog područja rijeke Jadro koja se koristi za vodoopskrbu šireg splitskog područja. Unaprjeđuju se znanja o identifikaciji, prati se ponašanje, modelira se pronos i analiziraju tehnološke mogućnostima uklanjanja eventualne prisutnosti tragova farmaceutskih proizvoda i proizvoda za osobnu njegu (PPCP) u vodnim resursima korištenim u vodoopskrbi. Projektom će se razviti zajednički smjer djelovanja i nove politike na razini EU-a vezane za praćenje i uklanjanje PPCP-ova u vodi.

 

Sliv rijeke Jadro jedno je od osam pilot područja iz sedam država EU na kojima se vrši ispitivanje ovakvog tipa i pritom razvija međunarodna razmjena znanja i iskustva. U suradnji s Hrvatskim geološkim institutom iz Zagreba, inače vodećim partnerom projekta, na izvor Jadra je postavljen automatski mjerač parametara vode kako bi se dobio bolji uvid u dinamičke značajke ovog krškog vodonosnika.

 

Više o projektu https://www.vik-split.hr/eu-projekti/projekti-interreg/projekt-boderec-ce-interreg-central-europe

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.