PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA LOKACIJI ŽNJANSKI PLATO U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u gradu Splitu tijeku su radovi koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

Stoga, u četvrtak, 13. lipnja na snagu stupa privremena regulacija prometa na lokaciji Žnjanski plato na način da se za promet vozila koristi obilazni put širine 6 metara preko Žnjanskog platoa od kolnog spoja plaže za osobe s invaliditetom (kod Hotela Amphora) do objekta gradilišnih ureda Strabag.  Ujedno, tijekom izvođenja radova ukidaju se postojeće autobusne stanice (linija br. 15) neposredno istočno od Hotela Amphora. Nova lokacija autobusne stanice je na mjestu spajanja platoa sa Šetalištem pape Ivana Pavla II. Okretište autobusa ostaje nepromijenjivo. Planirano trajanje radova je do 15. studenog 2024. godine.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

O Projektu

 „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.