PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U ULICI 4. GARDIJSKE BRIGADE U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

Stoga će se u četvrtak, 6. lipnja uvesti privremena regulacija prometa u Ulici 4. gardijske brigade, u gradskom kotaru Šine. Radovi će se izvoditi u duljini od 800 metara, a privremena regulacija prometa vršit će se pomoću mobilnog semafora te uz naizmjeničan promet vozila prema preglednoj karti u nastavku (označeno pod 9E i 9F). Za prolaz vozila koristit će se istočni prometni trak, dok će zapadni trak zauzeti gradilišna radna zona. U slučaju stvaranja kolona i zastoja vršit će se ručna regulacija prometa. Radovi će se izvoditi sukcesivno, a planirani završetak radova je do 15. studenog 2024. godine.

Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.