VIK-u ODOBRENA BESPOVRATNA EU SREDSTVA ZA KIBERNETIČKU ZAŠTITU

Vodovod i kanalizacija Split (ViK) danas je započeo proces implementacije IT sustava za kibernetičku sigurnost kroz projekt ''Povećanje kapaciteta ViK-a Split za poboljšanje usklađenosti sa zahtjevima kibernetičke sigurnosti na nacionalnoj i europskoj razini".

➡️ Vrijednost investicije iznosi 244.749,42 eura, od čega Izvršna agencija za inovacije i mreže - INEA (Innovation and Networks Executive Agency) sufinancira iznos od 149.909,00 eura (61%).

➡️ Ugovor za tehničku pomoći pri provedbi ovog projekta potpisali su danas direktor ViK-a Tomislav Šuta i član Uprave tvrtke Infigo IS, Saša Jušić.