Hercegovačka 8, Split

UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)
UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)
UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)
IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA – PLANO – UGOVOR A0

IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA – PLANO – UGOVOR A0

Obavještavamo vas o početku radova na sljedećim kolektorima: F-226 i V-226 – Put Strinje u Kaštel Sućurcu Molimo stanovnike ulice da sukladno započetim radovima podnesu Zahtjev za priključenje.

Pročitajte više “IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA – PLANO – UGOVOR A0”