IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJE SEVID (spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava Općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika – dionica u Splitsko-dalmatinskoj županiji)
14. svibnja. 2018.