U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U PODSTRANI
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U PODSTRANI
7. lipnja. 2023.
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SOLINU
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SOLINU
24. svibnja. 2023.
RADOVI U KAŠTEL GOMILICI - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR –
RADOVI U KAŠTEL GOMILICI - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR –
22. svibnja. 2023.
U ViK-u potpisan Ugovor za nabavu vodomjera i dodatnih dijelova za održavanje mreže u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Kaštela-Trogir
U ViK-u potpisan Ugovor za nabavu vodomjera i dodatnih dijelova za održavanje mreže u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Kaštela-Trogir
5. svibnja. 2023.